Privacybeleid

Animal Care by Kelsey is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.animalcarebykelsey.nl
Stationsweg 25
4811 AX Breda

Persoonsgegevens
Animal Care by Kelsey verwerkt uw persoonsgegevens doordat uw gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Animal Care by Kelsey verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die Animal Care by Kelsey verwerkt:

  • -  Voor- en achternaam
  • -  Adresgegevens
  • -  Telefoonnummer
  • -  E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Animal Care by Kelsey verzamelt en verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige gegevens (gegevens van minderjarigen, website bezoek).

Grondslag
Animal Care by Kelsey verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • -  Verzenden van de nieuwsbrief
  • -  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
  • -  U te informeren over wijzigingen van de dienst
  • -  U te kunnen factureren

Geautomatiseerde besluitvorming
Animal Care by Kelsey neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Animal Care by Kelsey) tussen zit.

Bewaartermijn
Animal Care by Kelsey bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Animal Care by Kelsey verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken
Animal Care by Kelsey gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Animal Care by Kelsey en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover Animal Care by Kelsey beschikt, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@animalcarebykelsey.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Animal Care by Kelsey u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Animal Care by Kelsey reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Animal Care by Kelsey neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@animalcarebykelsey.nl of +31 6 111 86 099.